Ajankohtaista

Vuosikokous 20.5.2024 klo 18 Teräsrautelan koululla. Sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi kuulemme energiaratkaisuista Saariston Kaivonporaus Oy:n Martin Laineelta. Lisäksi juhlistamme yhdistyksemme 85 vuotta ja juomme kakkukahvit. TERVETULOA!

 

Kuntalalaisaloite; Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä Turun ja Raision luonnonsuojelualueeksi

Kuntalaisaloite on saatu päätöökseen. Mälikkälä-Kuninkoja ikimetsä on varmistettu luonnonsuojelualueeksi Turun kaupungin omistaman alueen osalta!

Alue sijaitsee sekä Raision (20 %) että Turun puolella (80 %) ja raja-alueen molemmilla puolilla.  Kannata kuntalaisaloitetta (kirjaudu pankkitunnuksilla) ja allekirjoitan oheiseen adressiin siksi, että Mälikkälä-Kuninkojan satumetsästä tehdään kuntalaisten yhteinen luonnonsuojelualue ulkoilureitistöineen ja opastuksineen. Tämä on velvollisuutemme myös tuleville sukupolville. Luonnonsuojelualue toimii myös parhaana mahdollisena hiilinieluna vähentäen kasvihuonepäästöjä ja hilliten vahingollista ilmastonmuutosta.

Taustaa 

Raja-alueen molemmilla puolilla on oleellisen tärkeitä luontoarvoja. Alueen rajat on valittu luontoarvojen mukaan ja alue on näin ollen kokonaisuus, jolla on myös viherverkkoyhteydet Turkuun ja Raisioon. Luokaamme siitä asukkaiden yhteinen keskuspuisto pääkaupunkiseudun kaltaisesti.

Kuntalaisaloitteen tekijöinä keskeisimmät kansalaisjärjestöt

Asiaa on valmistellut sekä Raision että Turun keskeisistä asukasjärjestöistä koostuva yhteenliittymä. Kuntalaisaloitteet jätetään erikseen sekä Turun kaupungille että Raision kaupungille (11.-12.10.2018) kirjallisina. Kuntalaisaloitteen tekijät koostuvat seuraavista yhdistyksistä:  

Turkuseura-Åbosamfundet ry

Raisio-Seura ry

Turun Pientalojen Keskusjärjestö (TPK)

Raision Omakotiyhdistys ry

Länsi-Turun asukasyhdistys Ry

Runosmäkiseura ry

Teräsrautelan Omakotiyhdistys

Mälikkälän Omakotiyhdistys

Suikkilan Omakotiyhdistys

Raision Rinkka ry

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

Valmisteltu huolella

Aloitteen pohjaksi on laadittu selvitys alueen luonto- ja virkistysarvoista. Selvityksen aikana on ilmennyt aivan oleellisesti uutta tietoa alueen ainutlaatuisista luontoarvoista, joista ei ennen ole ollut tietoa. Alue on Ruissaloon verrattavissa oleva havupuuvaltainen ikimetsä, jollaisia ei enää juuri ole. Etelä-Suomessa ikimetsien osuus on promilleluokkaa ja sekin on supistumassa. Selvityksen asiantuntijoita ovat olleet Ari Karhilahti Turun yliopistolta ja Janne Tolonen Valoniasta. Selvityksen aikana Ari Karhilahti on löytänyt uusia kasviesiintymiä (syylämänty, joka on ainoa Suomessa, suursaniaiskorvet, luonnonlähde ja suopainanteet, harvinaiset sienet, ikimetsää). Lisäksi metsäasiantuntija Olli Manninen ja alan harrastaja Liisa Näntö löysivät alueelta huippuharvinaisen sammaleen (lahokaviosammal), joka elää vain vanhoissa luonnonvaraisissa metsissä. 

Luonnonsuojelualueen hyödyt ja mahdolliset haitat

Selvityksen mukaan hanke lisäisi sekä Raision että Turun alueen vetovoimaa elinkeinoelämän kannalta ja houkuttelevuutta tasokkaina asuinalueina, joissa on arvokkaat viher- ja ulkoilualueet lähellä. Vetovoiman kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaavoitus on ennakoitavaa ja luonnonsuojelualueen säilyminen on varmaa ja ihmiset voivat luottaa sen säilymiseen. Haittoja selvitysten mukaan ei ole. Sen sijaan taloudelliset hyödyt ovat laskennallisesti mittavat.

ELY-keskus myönteinen aloitteelle

Luonnonsuojeluhanketta esiteltiin ELY-keskukselle ja kannanotto oli selkeä ja myönteinen. Alue täyttää kaikki luonnonsuojelualueelta vaadittavat kriteerit ja muodostaa arvokkaan ja monipuolisen luontoalueen, joita ei juuri enää esiinny ja jotka edelleen vähenevät.    

Kuntalaisaloitteiden materiaali on ladattavissa osoitteessa:

http://www.lansi-turku.net/Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualueeksi kuntalaisaloite  

Adressi on ladattavissa osoitteessa:

 https://www.adressit.com/kuntalalaisaloite_malikkala-kuninkojan_ikimetsa_turun_ja_raision_luonnonsuojelualueeksi.

 

 
 
Jäsenkirje 2/2018
 
Hyvä omakotiyhdistyksen jäsen!
 
Näin vuoden vaihtuessa on hyvä hetki kerrata kulunutta ja samalla myös suunnata katse tulevaan.
 
1. Turun Vesihuolto on aloittanut mittavat katuremontin Vanhalla Kuninkojantiellä huhtikuussa  2018 välillä Nuijamaantie - Markulantie. Suunnitelmissa on vanhojen viemäri- ja vesijohtoputkien uusiminen. Katuremontti valmistuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2019.
Samassa yhteydessä Vanhan Kuninkojantien jalkakäytävät levennetään ja ne tulevat vain toiselle puolelle katua. Remonttialue ulottuu Santalantien kulmaan asti.
2. Tietoliikennekaapelit on uusittu samassa yhteydessä, ja vedetty tien varren  taloihin maksutta. Jos asukkaat ovat halunneet valokaapelin kytkettävän toimintaan, tämä toimenpide on pitänyt maksaa itse.
3. Alueemme muita asukkaita kiinnostaa se miten viemäreiden ja vesijohtojen uusimista mahdollisesti jatketaan ja erityisesti mitä suunnitelmia on valokaapeleiden saamiseksi muillekin alueen asukkaille. Olemme vieneet asiaa eteenpäin Länsi-Turun asukasyhdistykselle ja yhdessä pyrimme saamaan asiasta tietoa. Lisäksi olemme pyytämässä vuosikokoukseemme
asiantuntijaa kertomaan lisää aiheesta.
4. Kaikki asukkaat, joilla on TPK:n sähkösopimus saivat lokakuussa vahvistuskirjeen, jossa sopimuksessa ollut optio käytettiin ja sähkön sopimushinnat ovat voimassa ensi syksyyn asti.
5. Turun vesilaitos on lähettänyt kaikille omakotiasukkaille kirjeen tai laskun koskien ns. hulevesimaksua. Kattojärjestömme TPK eli Turun Pientalojen Keskusjärjestö on tehnyt valituksen kaikkia koskevasta samansuuruisesta maksusta. Maksu ei huomio mahdollisia hulevesien imeytyksestä tehtyjä toimenpiteitä, vaan kohtelee kaikkia samansuuruisella maksulla.
6. Teräsrautelan omakotiyhdistys on ollut yhdessä Länsi-Turun asukasyhdistys ry: n ja Mälikkälän omakotiyhdistyksen kanssa aktiivisesti ajamassa Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsää luonnonsuojelualueeksi. Alueesta on tehty kuntalaisaloite ja sen toteuttamista voi tukea allekirjoittamalla adressi.
Adressi kansalaisten allekirjoitettavaksi on osoitteessa:
Jos et ole allekirjoittanut adressia, niin klikkaa yllä olevaa osoitetta ja allekirjoita. Adressia saa jakaa ja sen voi allekirjoittaa kaikki ikimetsiä ja ulkoilualueita arvostavat ihmiset. Autat asiaa, jos levität adressia ja hankit lisää nimiä siihen. Alueesta lisätietoa osoitteessa: www.lansi-turku.net.
7. Ensi vuosi on oman yhdistyksemme juhlavuosi. Yhdistys täyttää 80 vuotta.
Juhlimme tasavuosia syksyllä. Lähetämme kutsun juhliin ajoissa.
8. Vuosikokouksemme ajankohtaa ei ole vielä päätetty, joten siitäkin tulee tiedote myöhemmin.
 
Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää alkavaa vuotta 2019!
 
Marja-Liisa Pentti
pj

Alueemme omakotitalojen aamulehtien varhaisjakelu postiluukkuihin loppuu marraskuussa. Tämä on aiheuttanut jäsenistössämme närkästystä. Selvityksemme mukaan valitettavasti tämä koskee kaikkia Turun alueen omakotitaloja ja uudistus toteutetaan lehtien tilaajien vastustuksesta huolimatta.